Naujienos

2014 07 31
Pralo padeda pirmaujantiems konditerijos gamintojams užtikrinti patikimą gamybos procesą
Aukštos kokybės konditerijos gaminių gamyba neįmanoma be nuolatinės pagamintos produkcijos technologinės kontrolės. Pramonės šakos ypatybės sąlygoja keliamus specialius reikalavimus visuose gamybos etapuose – nuo kokybės kontrolės dar gamybos etape iki jau pagamintos produkcijos ženklinimo.

2014 07 30
Pasirinkite geriausią mėsos perdirbimo ženklinimo sprendimą
Mėsos sektorius – labai reikšminga ir svarbi mėsos ir gėrimų pramonės dalis. Mėsos perdirbimo pramonei ruošiantis ateičiai, tinkamos kodavimo ir ženklinimo įrangos pasirinkimas gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant, kad mėsos perdirbėjai būtų pasirengę būsimoms galimybėms.

2014 07 25
ES REGLAMENTAS 1223/2009 DĖL KOSMETIKOS GAMINIŲ
Pagrindinių reikalavimų kosmetikos produktų, parduodamų Europos Sąjungoje, ženklinimui pokyčių santrauka. Pateikiama informacija yra rekomendacinio pobūdžio, kosmetikos gamintojai turi patys užtikrinti, kad visapusiškai atitinka ir išpildo reglamento nuostatas.